เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070709
หมายเลขทรัพยากรi00156245
บาร์โค้ด214180
เล่ม1
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า1 Jul 2016
จำนวนครั้งที่ยืม2