เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068155
หมายเลขทรัพยากรi00155344
บาร์โค้ด213985
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25581120
จำนวนครั้งที่ยืม1