เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070300
หมายเลขทรัพยากรi00154757
บาร์โค้ด213424
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25581030
จำนวนครั้งที่ยืม0