เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00070040
หมายเลขทรัพยากรi00154608
บาร์โค้ด213312
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25581026
จำนวนครั้งที่ยืม1