เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068645
หมายเลขทรัพยากรi00153740
บาร์โค้ด212585
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25580924
จำนวนครั้งที่ยืม0