เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00068439
หมายเลขทรัพยากรi00150646
บาร์โค้ด211028
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า8 Apr 2015
จำนวนครั้งที่ยืม0