เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062990
หมายเลขทรัพยากรi00150322
บาร์โค้ด210797
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25580313
จำนวนครั้งที่ยืม1