เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062836
หมายเลขทรัพยากรi00144234
บาร์โค้ด209696
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25571016
จำนวนครั้งที่ยืม4