เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062847
หมายเลขทรัพยากรi00144275
บาร์โค้ด209644
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 ห้องอาเซียนศึกษา
วันที่นำเข้า25571022
จำนวนครั้งที่ยืม0