เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062815
หมายเลขทรัพยากรi00144192
บาร์โค้ด209595
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25571013
จำนวนครั้งที่ยืม0