เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062663
หมายเลขทรัพยากรi00143895
บาร์โค้ด209511
เล่ม2
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25570921
จำนวนครั้งที่ยืม1