เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062663
หมายเลขทรัพยากรi00143892
บาร์โค้ด209508
เล่ม1
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 1 วารสารฉบับบปัจจุบัน,หนังสือพิมพ์,หนังสือตลาดหลักทรัพย์
วันที่นำเข้า25570921
จำนวนครั้งที่ยืม1