เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00062466
หมายเลขทรัพยากรi00143441
บาร์โค้ด209177
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25570830
จำนวนครั้งที่ยืม1