เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00052933
หมายเลขทรัพยากรi00128312
บาร์โค้ด205581
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0