เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00047507
หมายเลขทรัพยากรi00116063
บาร์โค้ด196077
ฉบับ6
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0