เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00046044
หมายเลขทรัพยากรi00112643
บาร์โค้ด191834
ฉบับ3
แหล่งจัดเก็บชั้น 4 หมวด 400, 500, 600, 700 ราชภัฏ, วิจัย, วิทยานิพนธ์
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0