เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00044089
หมายเลขทรัพยากรi00108329
บาร์โค้ด188402
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0