เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00044024
หมายเลขทรัพยากรi00108158
บาร์โค้ด188215
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม1