เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00025359
หมายเลขทรัพยากรi00064492
บาร์โค้ด10129433
ฉบับ4
แหล่งจัดเก็บชั้น 2 หนังสืออ้างอิง, สิ่งพิมพ์รัฐบาล, โครงงานนักศึกษา, วารสารเย็บเล่ม
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0