เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003091
หมายเลขทรัพยากรi00008226
บาร์โค้ด10125515
เล่ม3
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0