เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00003445
หมายเลขทรัพยากรi00009053
บาร์โค้ด10068026
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บชั้น 3 หมวด 000, 100, 200, 300 หนังสือกฎหมาย, ศพธ
วันที่นำเข้า25570617
จำนวนครั้งที่ยืม0