Not found
Title เศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมจีนสู่สมดุลใหม่แห่งการพัฒนา? : วิวัฒนาการและโครงสร้างการบริหารภาครัฐจีน ด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมาย และเครื่องมือเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของจีนในปัจจุบันแผนพัฒนาห้าปีฉบับที่ 12 กับทิศทางนโยบายสิ่งแวดล้อมของจีนในอนาคต / ยุวดี คาดการณ์ไกล.
Author ยุวดี คาดการโลก
Published เชียงใหม่ : ล๊อคอินดีไซน์เวิร์ค, 2555
Detail 175 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed