Not found
Title แม่น้ำโขง ณ นครพนม = The Mekong river na Nakorn Phanom : ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมกับกระแสของความเปลี่ยนแปลง : เอกสารสรุปการสัมนาวิชาการ / บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อัครพงษ์ ค่ำคูณ.
Author การสัมนาวิชาการ แม่น้ำโขง|d(2551 : นครพนม)
Published สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2552
Edition พิมพ์ครั้งที่ 1
Detail (32), 480 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Added Author ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
  อัครพงษ์ ค่ำคูณ
General information การสัมมนาวิชาการ ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม กับกระแสของความเปลี่ยนแปลง ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนมวันที่ 24-25 มกราคม 2551
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed