Not found
Title คู่มือฝึกพูดจีน-ไทย : รวมสรรบทพูดที่ใช้จริงในปัจจุบัน
Author ยงชวน มิตรอารี
Published กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์, 2556
Detail 256 หน้า ; 21 ซม
Subject
 
Scope บทพูดหรือตัวอย่างประโยคเพื่อการฝึกพูดเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งในการเรียนภาษาภาคปฏิบัติ ถือเป็นแบบฝึกหัดโดยเริ่มจากการฝึกอ่านก่อน แล้วทำความเข้าใจโดยเทียบกับคำแปลที่กำกับไว้ เนื้อหาทั้งหมดจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ จะทำให้นำไปให้ประโยชน์ได้จริง ทั้งการพูดและการฟังภาษาจีนกลางในชีวิตปัจจุบัน
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed