Author องค์ บรรจุน
Article Title ข้างสำรับไทเขิน : เปลี่ยนภาพจำข้าวซอยไทยวนเชียงใหม่ด้วยข้าวซอยไทเขินเชียงตุง / องค์ บรรจุน
Subject
 
Source ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 41, ฉบับที่ 8 (มิ.ย. 2563), หน้า 38-49
Review
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Journal Title ศิลปวัฒนธรรม.
Copy ปีที่ 41, ฉบับที่ 8 (มิ.ย. 2563), หน้า 38-49
ISSN 0125-3654
Subject
Subject

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed