Article Title ๒๔๘๘ - ๒๕๕๘ ริ้วรอยและความทรงจำหลังเจ็ดสิบปีสงครามโลกครั้งที่ ๒
Subject
 
 
Source สารคดี. ปีที่ 31 ฉบับที่ 366 (ส.ค. 2558) หน้า 78-125.
Review
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Journal Title สารคดี.
Copy ปีที่ 31 ฉบับที่ 366 (ส.ค. 2558) หน้า 78-125.
Table of content พ่อจ่าดำ วีรกรรมวันต้านญี่ปุ่นขึ้นเมือง--ชีวิตใหม่ของทางรถไฟสายมรณะ--ช่องเขา (ที่ไม่เคย) ขาด...ความทรงจำ--ร่องรอยเชลยศึก--คำสัญญาหน้าหลุมผังศพ สุสานดอนรัก--ถึงคราว อพยพ!--โดดร่มกู้ชาติและตำนานเสรีไทย--๑๖ สิงหา และสันติภาพที่ถูกลืม
Subject
Subject
Subject

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed